Pet novih zagađenih jama u NP Plitvička jezera


Nažalost u bazu smo dodali još pet onečišćenih špilja i jama u Karlovačkoj županiji. Radi se redom o manjim objektima na području Saborskog, a svi su unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera. Špilja iza pilane i Partizanka su manje špilje u kojima nema puno otpada, kao ni u dvije jame – Drugoj jami u vrtači uz cestu i Jami pod pilanom. Od novih objekata, najviše otpada je u jami Jesemti kola u kojoj su na pet metara dubine zaglavljena kola i balvani na koje se nataložila zemlja. U nastavak vertikale prolazi se kroz uski prolaz, a na dnu se nalazi oko pet kubika komunalnog otpada.

Datum objave: 07/09/2021 I Autor: Ruđer Novak