Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice. Do špilje se dolazi državnom cestom D42 od Grabovca prema Saborskom. Špilja iza pilane je jednostavni speleološki objekt jednog kosog špiljskog kanala u kojem je manje od jednog kubika bačenog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Dimenzije ulaza: 4*1.5 m
Duljina: 6 m
Dubina: 2.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2021