Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice, kod mjesta Kuselj. Jesemti kola je vertikalni speleološki objekt jednostavne morfologije i sastoji se od jednog vertikalnog kanala ukupne dubine 34 m. Na 5 m dubine nalazi se zarušenje nastalo uslijed zaglavljivanja kola i balvana u vertikali na koje se nataložila zemlja. U nastavak vertikale prolazi se kroz uski prolaz pored kotača od kola. Na dnu jame nalaze se životinjske kosti i oko pet kubika komunalnog otpada. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Dimenzije ulaza: 7*2 m
Duljina: 38 m
Dubina: 34 m
Onečišćenje evidentirano: 2021