Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice. Do špilje se dolazi državnom cestom D42 od Grabovca prema Saborskom. Partizanka je jednostavni speleološki objekt koji se sastoji od jedne podzemne dvorane u kojoj ima oko dva kubika sitnog i krupnog komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Dimenzije ulaza: 2.2*1.8 m
Duljina: 8 m
Dubina: 1.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2021