Ova jama nalazi se uz cestu kod zaseoka Gamboci u okolici Buja (Istarska županija). Ulaz u objekt je velik pa ne začuđuje da se u jamu baca komunalni otpad. Uz to, u objektu je zamijećen nedostatak kisika, što nije neuobičajeno za istarske jame. Otpad u njoj sigurno doprinosi lošoj mikroklimi… Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 74 m

Dubina: 32 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u okolici Vodnjana istočno od Stancije Negrin. Na samom ulazu špilje u vrtači je nabacan krupni i komunalni otpad. Otpad se većinom sastoji od traktorskih guma, raznih peći na drva, karoserija motocikla te ostalog manjeg otpada poput kanistera za benzin, limenki, boca i sl. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 46 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz cestu kod zaseoka Šterna u sjevernom dijelu općine Grožnjan. Ispod ulazne vertikale se nalazi veća količina klaoničkog otpada (od kućnog klanja goveda i ovca) u plastičnim vrećama. Količina otpada iznosi čak oko 10 m3. Sav otpad se nalazi na prvoj polici, te se ga toliko nakupilo da se jedva vidi prolaz u drugu dvoranu. U otpad se propada pa postoji mogućnost ozljeđivanja! ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 66 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na privatnom zemljištu uz istarski Y u blizini Svetog Lovreča. Zemljoposjednik obližnje poljoprivredne parcele u jamu je ubacio, prema procjeni inspektora cca. 100 m3 otpada. Otpad se uglavnom sačinjavao od materijala nastalog iskopima, zemlje i kamenja, ali među ostalom uočene su stare automobilske gume, razna ambalaža, dijelovi starih asfaltnih podloga i dr. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 85 m

Dubina: 130 m

Status: Onečišćeno


Još jedna onečišćena jama koja se nalazi u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u neposrednoj blizini kuća kod mjesta Jezerce. Na dnu jame nalaze se plastične vreće pune otpada koje su pomiješane s lišćem pa je teško procijeniti količinu bačenog materijala. Zbog blizine kuća, nije isključeno da se radi o velikom deponiju koji je prikriven lišćem. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama ispod odlagališta „Osojnica“ otvorena je prilikom sanacije odlagališta „Osojnica“, odnosno prije ovih radova kaverna nije imala prirodan ulaz. Otpad je u jamu upao prilikom otvaranja ulaza te je bilo procijenjeno oko 1,5-2 kubika primarno komunalnog otpada pomiješanog sa zemljanim materijalom na dnu ulazne vertikale i polici ispod ulaza. U akciji čišćenja jama je očišćena od otpada te je ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 21 m

Status: Očišćeno


Nova onečišćena jama unutar Parka prirode Velebit nalazi se u blizini Devčića (kod Krasnog). U jamu je bačen sitni i krupni komunalni otpad. Objekt je stanište zaštićenog podzemnog kornjaša Leptodirusa hochenwartii. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 83 m

Dubina: 83 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u vrletima srednjeg Velebita u području Bužima. Presudila joj je blizina makadamske ceste – dno je zakrčeno raznim sitnim otpadom koji je spriječio prolazak speleologa pa jama nije do kraja istražena! Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Generalskog stola, kod Mateškog sela u području Dubrave. U podnožju platoa na kojem se nalazi ulaz teče rijeka Mrežnica. Na sreću u objektu nema mnogo bačenog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 1115 m

Dubina: 54 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Donjeg Prološca (Splitsko-dalmatinska županija), neposredno uz naselje. Na dnu ove jednostavne jame nalazi se bačeni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno


Jedna od nekoliko onečišćenih jama na ovom području – nalazi se zapadno od Splita u okolici sela Vrsine. U jamu se ubacuje komunalni otpad, najvećim dijelom plastika. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: 20 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi zapadno od Splita na području sela Vrsine. U jamu je ubačena velika količina komunalnog otpada koji se bujičnim vodenim tokovima raznosi dublje u podzemlje. Na dnu jame nalazi se podzemno jezero. Jama je očišćena od otpada u velikoj ekološkoj akciji na jesen 2020. pod vodstvom Speleološkog društva Špiljar, a uz financijsku potporu Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: 70 m

Status: Očišćeno


Špilja je smještena u Konavoskom selu Popovići, a udaljena je 50 metara od trase stare željezničke pruge. Ulaz je široka pukotina visine 1 m, a ispred ulaza se nalazi mala i blaga zaravan koja je u potpunosti prekrivena debelim slojem otpada. Otpad prekriva i špiljski ulaz dužine tridesetak metara do prve dvorane. Riječ je o pretežito plastičnoj kućanskoj ambalaži, komadima bijele tehnike, ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 43 m

Dubina: 115 m

Status: Očišćeno


Izvor se nalazi na području Ogulina kod sela Desmerice. Izvor je na 6 m dubine, a iz izvora teče potok Bistrac koji se ulijeva u Zagorsku Mrežnicu. Na ulazu u izvor nalazi se otpad kao automobilske gume, stari lonci, bojleri, kotači od bicikala. Izvor je očišćen u organizaciji udruge Adipa u kolovozu 2020. u akciji koju su financijski poduprli Čisto podzemlje i LIDL Hrvatska. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 500 m

Dubina: 45 m

Status: Očišćeno


Špilja se nalazi u Gradu Rijeci u području Zameta. Ulaz je na sjevernoj strani zatvoren metalnom rešetkom a na jugu željeznim vratima koje su zaključane lokotom. Od ulaznog vertikalnog dijela vode metalne stepenice u horizontalni dio i veliku dvoranu. U objektu je zaostao komunalni otpad, ali i ostaci prijašnjih rasvjetnih tijela u nastojanjima da se špilja pretvori u objekt za turističko ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 224 m

Dubina: 24 m

Status: Očišćeno