Jama se nalazi u okolici Crikvenice, na području Krasa, nedaleko od makadama u gustoj šikari. Ulaz je uzak, dijelom zagrađen kamenjem. Prema procjeni, otpad se ne baca posljednjih nekoliko godina, a u jami ima miješanog otpada, kosti životinja, vrećica, plastike i stakla. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Ova anhijalina jama nalazi se u šumi na Solinskoj glavici kod uvale Bjejajka. Jama se nalazi na blagoj padini iznad doline. Jamu su 2023. očistili speleolozi u organizaciji JU PP Mljet u akciji “Čisto podzemlje otoka Mljeta”. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 42 m

Dubina: 21 m

Status: Očišćeno


Galičnjak se nalazi na istočnom dijelu Mljeta uz cestu koja vodi od sela Maranovića do Okuklja. Špilju gotovo u potpunosti čini jedna prostrana dvorana, u kojoj je bila manja količina komunalnog otpada. Špilju su 2023. očistili speleolozi u organizaciji JU PP Mljet u akciji “Čisto podzemlje otoka Mljeta”. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 130 m

Dubina: 60 m

Status: Očišćeno


Špilja se nalazi u zaseoku Tušići, u Konavlima. Smještena je 20-ak metara sjeverno od magistrale. Do ulaza se dolazi strmom padinom zaraslom makijom. Sitni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u selu Uskoplje, iznad ceste koja vodi prema konavoskim brdima. Jama ima dva manja ulaza, a sastoji se od jedne vertikale koja vodi do blago nagnutog dna prekrivenog kamenjem, smećem i životinjskim kostima. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi poviše zaseoka Njivice u selu Stravča na dubrovačkom području. Jama ima dva ulaza, viši zatrpan kamenjem, dok je drugi prohodan i nalazi se ispod stjenske ploče. Dno je prekriveno kamenjem i djelomično smećem (kućanski otpad). Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području konavoskih brda u blizini sela Šilješci, a smještena je na goloj i stjenovitoj zaravni. Ulaz u jamu je najuži dio objekta i postepeno se širi prema zaravnjenom dnu. Dno je u potpunosti prekriveno komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 25 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na dubrovačkom području zapadno od naseljenog dijela sela Šilješci, u samom središtu plodne udoline na predjelu konavoskih brda. Vrlo je pristupačna jer se nalazi 30 metara od asfaltiranog puta. Jama se i dalje koristi za otpad i bacanje klaoničkih ostataka životinja pa u njenoj blizini vlada nesnosni smrad čak i uz upotrebu maske. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na dubrovačkom području u blizini naseljenog dijela sela Stravča. Do nje se dolazi poljskim, makadamskim putem, a zaklonjena je visokim stablima graba. Jama ima izrazito uzak ulaz koji je dijelom zatrpan komunalnim otpadom. Nakon dva metra uskog prolaza prostor se širi u manju dvoranu zatrpanu smećem. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Dubrovnika u okolici sela Ćilipi. Do jame se dolazi od zaseoka Skurići makadamskim putem prema kupalištu Puvalice. Dno je u potpunosti zatrpano otpadom – ima tu svega: od kućanskog otpada, mašina i plastike do domaćih životinja. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Kelja. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala, a na dnu se nalaze tri automobilske gume. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Matkovići. Ulaz u špilju je vidljiv s ceste, a u njoj su se ljudi sklanjali za vrijeme ratova. Špilja je jednostavne morfologije jednog kanala u kojem je primijećeno oko dva kubika sitnog komunalnog i građevinskog otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 9.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Biloši. Ulaz u jamu je velikih dimenzija, a nalazi se na dnu doca i ograđen je suhozidom. Ulaznom vertikalom spušta se u koso položeni špiljski kanal koji se strmo spušta na dno jame. Kompletan objekt je prepun komunalnog i biološkog otpada (oko 60 kubika), a po otpadu u plafonu vidljiv je i nivo podizanja vode u jami. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 64 m

Dubina: 22 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Zagvozda uz makadam na području Cerovci. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala ukupne dubine 58m. Po vertikali ima manje, ali zato je dno u potpunosti zatrpano komunalnim otpadom. Dno je dimenzija 9,5 x 3,5 m s minimalnom debljinom otpada 3-5 metara. Procijenjena količina otpada je više od 130 kubika. Za čišćenje otpada trebalo bi složiti pokretnu ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 62.5 m

Dubina: 58 m

Status: Onečišćeno


Ponor se nalazi uz granicu sa Slovenijom kod Čabra nedaleko od asfaltirane ceste za Prhutovu dragu. U ponor ulazi svo smeće koje se u blizini baca pa je ulaz gotovo zakrčen i zatrpava se nakon velikih poplava. Objekt nije istražen. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Status: Onečišćeno