Ponor se nalazi uz granicu sa Slovenijom kod Čabra nedaleko od asfaltirane ceste za Prhutovu dragu. U ponor ulazi svo smeće koje se u blizini baca pa je ulaz gotovo zakrčen i zatrpava se nakon velikih poplava. Objekt nije istražen. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi na Korčuli kod Postrane. Špilja je jednostavne morfologije duljine oko 8m i sastoji se od jedne ulazne dvorane. Otpad se nalazi na ulaznom dijelu i u špilji zaglavljen između urušnih blokova. Procjena je da ima između 5-10m3 krupnog i sitnog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi na Korčuli u okolici Postrane Špilja ima tri ulaza koji su pregrađeni kamenim zidovima, a u plafonu špilje vidljivi su ostatci alata i širenja kanala. Po pričama u Postrani špilju su u 2.svjetkom ratu proširili Nijemci kako bi je koristili za skladištenje oružja. Iz Umjetne špilje iznad Žrnova očišćena je manja količina komunalnog otpada, 0,2 m3, a akciju je financirao Grad ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 17 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi u NP Plitvička jezera, blizu ceste D1 između parkinga 1 i 2. Nakon ulazne vertikale od cca 10 m dolazi se u dvoranu 10×11 m, s ulaznom kosinom po kojoj je razasut komunalni otpad, procjena oko 2 m3. Nakon ulazne dvorane dalje se prostire kanal u dug 15 m do dubine od 17 m. Pristup objektu je jednostavan, ulaz prostran i samo čišćenje ne bi trebalo biti komplicirano. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 33 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno


Ponor se nalazi u Općini Mače u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Udaljen je oko 230 m zračne linije od ulaza špilje Sutinščice i nalazi se na 50 metara višoj nadmorskoj visini. Kroz pukotine u tlu ponire voda u podzemlje, a pretpostavka speleologa je da je ponor hidrološki povezan sa špiljom, što je posebno izraženo prilikom značajnijih količina oborina kada je špilja u potpunosti potopljena ... Opširnije

Županija: Krapinsko-zagorska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Otočca, uz cestu kod naselja Brlog. Iz slika je potpuno jasno da se radi o velikom, aktivnom deponiju u kojem se nalazi mnogo kubika bačenog otpada – od auto karoserija do raznog sitnog i krupnog otpada i bijele tehnike. Jama nije unesena u speleološki katastar i postoji velika mogućnost da nikad nije speleološki istražena! Još jedan primjer toga da niti ne ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Rogoznice u općini Marina. Na njenom dnu je velika dvorana koja je krcata raznim sitnim i krupnim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šibenskom zaleđu u okolici Unešića. Kao što joj ime govori, nalazi se u blizini vlake, puta koji joj je presudio. Radi se o prekrasno zasiganoj jami od 30ak metara dubine, a uz lijepe sige, jamu krasi i par kubika šarenog komunalnog otpada. * Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 110 m

Dubina: 30 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko 1km JI od zaseoka Verovići na samom rubu kanjona rijeke Krke. Jama je jednostavnog pukotinskog tipa smjera Z-I. Iz nacrta je vidljivo da je ulazna vertikala dubine 14m dok se dno blago spušta od istočnog prema zapadnom dijelu jame. Na obje strane pukotine ispod ulaza dobro su razvijene speleotheme. U prvom izvješću istraživanja iz 1989. nema posebnih podataka o stanju u ... Opširnije

Duljina: 20 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvička jezera kod sela Kuselj. Radi se o vertikalnom speleološkom objektu jednostavne morfologije. Na kosini i na dnu ima građevinskog otpada koji je očišćen 2022. u akciji SO PDS Velebita koju je podržalo Čisto podzemlje i Lidl Hrvatska. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 7.5 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi kod zaseoka Milići u okolici Zagvozda. Ovaj jednostavni “bunar” na dnu krije oko 3 kubika raznovrsnog komunalnog otpada. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~45 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. U objektu je većinom krupni komunalni otpad, tj. tri velike kamionske/traktorske gume. Uz to u jami je i nešto plastičnog otpada (kante, vrećice) i ostatci životinjskog podrijetla – kože i iznutrice divlje svinje. Ispod ulaza sloj otpada prekriven je svježim lišćem, koje skriva moguće dodatne količine ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 14.6 m

Dubina: 12.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. Radi se o sitnom komunalnom otpadu, kantama, kanisterima i vrećicama otpada. Najveći vidljivi komad je žuto-narančasti tepih u fazi raspadanja. Sloj otpada prekriven je svježim lišćem, a prilikom hodanja se pod lišćem čuje plastika, tako da je nemoguće utvrditi ukupnu količinu, ovisi o debljini sloja ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 28.4 m

Dubina: 23.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Lovreća u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a lokaciju je prijavio odgovoran građanin. Ulaz je slabije vidljiv jer je zatrpan starim prozorima, no jama je ucrtana je na sve topografske karte. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumi par kilometara sjeverozapadno od Kastva, u blizini zaseoka Brajani. Ulaz je uz šumski put, relativno malenih dimenzija koji se odmah širi u vertikalu od 21 m, a vjerojatno je nastao urušavanjem stropa što je vidljivo po sigovini u ulaznim dijelovima. Dno vertikale je dimenzija oko 4 x 5 m te je većim dijelom prekriveno raznovrsnim otpadom. Najviše smeća je direktno ispod ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 39 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno