Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice kod mjesta Kuselj. Radi se o vertikalnom speleološkom objektu jednostavne morfologije na čijem dnu je oko kubik komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 6 m
Dubina: 6 m
Onečišćenje evidentirano: 2021