Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvička jezera kod sela Kuselj. Radi se o vertikalnom speleološkom objektu jednostavne morfologije. Na kosini i na dnu ima građevinskog otpada koji je očišćen 2022. u akciji SO PDS Velebita koju je podržalo Čisto podzemlje i Lidl Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Duljina: 8 m
Dubina: 7.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: