Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice. Jama pod pilanom je vertikalni speleološki objekt jednostavne morfologije, a ulaz je podijeljen prirodnim mostom na dvije odvojene vertikale. Na dnu i na kosini ima do tri kubika građevinskog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Dimenzije ulaza: 2*3.5 m
Duljina: 15 m
Dubina: 7.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2021