Šest novih zagađenih jama u bazi


U svega nekoliko tjedana primili smo prijave o šest novih zagađenih jama. Članovi SO Željezničara prijavili su jamu Osojnicu na području Matulja (Rijeka). Radi se o kaverni, odnosno objektu čiji ulaz je otvoren prilikom sanacije odlagališta otpada Osojnica. Tom prilikom dio otpada završio je i u samoj jami, no otpad su očistili članovi SO Željezničara. Ulaz u jamu ostao je trajno otvoren (izveden je šaht) što će omogućiti povremeni nadzor nad stanjem u jami. Željezničarci su nam prijavili i novu onečišćenu jamu na području NP Plitvička jezera. Dno jame Kuja mala puno je plastičnih vreća punih otpada koje su pomiješane s lišćem pa je teško procijeniti količinu bačenog materijala. Zbog blizine kuća, nije isključeno da se radi o još jednom velikom deponiju unutar Nacionalnog parka koji je dijelom prikriven lišćem.

 

Ostale četiri nove jame u Čistom podzemlju prijavili su nam istarski speleolozi okupljeni u tek osnovano Speleološko društvo Underground! Prijavili su nam Jamu na ledini kod Svetog Lovreča u koju je lokalni vlasnik ubacio, prema procjeni inspektora, cca. 100 m3 otpada. Otpad se uglavnom sačinjavao od materijala nastalog iskopima, zemlje i kamenja, ali među ostalom uočene su stare automobilske gume, razna ambalaža, dijelovi starih asfaltnih podloga i dr. Jama u šterni kod Grožnjana je jezivi deponij klaoničkog otpada koji je gotovo zatrpao prolaz u udaljene dijelove objekta. Sljedeća jama Vinela XY nalazi se u okolici Buja i također je deponij komunalnog otpada, a u njoj je zabilježen i manjak kisika. Konačno SD Underground prijavio nam je i deponij na ulazu u Špilju iza lokve kod Vodnjana čija je ulazna vrtača zatrpana krupnim i sitnim komunalnim otpadom.

Uz ove nove jame, istarska ekipa prijavila nam je i da se otpad ponovo ubacuje u Golubinku kod Marčane. Ovu jamu pčistili su 2011. godine u speleolozi Istarskog speleološkog saveza, no očito lokalni ljudi nisu ništa naučili!?! Zaustavimo uništavanje našeg podzemlja!

Datum objave: 21/10/2020 I Autor: Ruđer Novak