Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

[:hr]Jama ispod odlagališta „Osojnica“ otvorena je prilikom sanacije odlagališta „Osojnica“, odnosno prije ovih radova kaverna nije imala prirodan ulaz. Otpad je u jamu upao prilikom otvaranja ulaza te je bilo procijenjeno oko 1,5-2 kubika primarno komunalnog otpada pomiješanog sa zemljanim materijalom na dnu ulazne vertikale i polici ispod ulaza. U akciji čišćenja jama je očišćena od otpada te je prilikom sanacije izgrađen ulazni šaht koji će omogućavati daljnji monitoring u jami po potrebi.[:]

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Kućeli
Dimenzije ulaza: 1.5*1.8 m
Duljina: 19 m
Dubina: 21 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar