Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna onečišćena jama koja se nalazi u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u neposrednoj blizini kuća kod mjesta Jezerce. Na dnu jame nalaze se plastične vreće pune otpada koje su pomiješane s lišćem pa je teško procijeniti količinu bačenog materijala. Zbog blizine kuća, nije isključeno da se radi o velikom deponiju koji je prikriven lišćem.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Plitvička Jezera
Naselje: Jezerce
Dimenzije ulaza: 8.3*11.6 m
Duljina: 38 m
Dubina: 28 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar