Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u općini Barilović, u blizini sela mala kosa. Nakon ulazne kosine dolazi se u dvoranu u kojoj ima bačenog starijeg komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Barilović
Duljina: 175 m
Dubina: 45 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus