Onečišćeni speleološki objekti


Jama na Jadranovu (sinonim: Krasica)

Jama se nalazi u okolici Crikvenice, na području Krasa, nedaleko od makadama u gustoj šikari. Ulaz je uzak, dijelom zagrađen kamenjem. Prema procjeni, otpad se ne baca posljednjih nekoliko godina, a u jami ima miješanog otpada, kosti životinja, ... I

Duty free

Špilja se nalazi u zaseoku Tušići, u Konavlima. Smještena je 20-ak metara sjeverno od magistrale. Do ulaza se dolazi strmom padinom zaraslom makijom. Sitni komunalni otpad. I

Cvijetova jama

Jama se nalazi u selu Uskoplje, iznad ceste koja vodi prema konavoskim brdima. Jama ima dva manja ulaza, a sastoji se od jedne vertikale koja vodi do blago nagnutog dna prekrivenog kamenjem, smećem i životinjskim kostima. I

Jametina pod stijenom

Jama se nalazi poviše zaseoka Njivice u selu Stravča na dubrovačkom području. Jama ima dva ulaza, viši zatrpan kamenjem, dok je drugi prohodan i nalazi se ispod stjenske ploče. Dno je prekriveno kamenjem i djelomično smećem (kućanski otpad). I

Grmče

Jama se nalazi na području konavoskih brda u blizini sela Šilješci, a smještena je na goloj i stjenovitoj zaravni. Ulaz u jamu je najuži dio objekta i postepeno se širi prema zaravnjenom dnu. Dno je u potpunosti prekriveno komunalnim otpadom. I

Ponor

Jama se nalazi na dubrovačkom području zapadno od naseljenog dijela sela Šilješci, u samom središtu plodne udoline na predjelu konavoskih brda. Vrlo je pristupačna jer se nalazi 30 metara od asfaltiranog puta. Jama se i dalje koristi za otpad i ... I

Šijeva jama

Jama se nalazi na dubrovačkom području u blizini naseljenog dijela sela Stravča. Do nje se dolazi poljskim, makadamskim putem, a zaklonjena je visokim stablima graba. Jama ima izrazito uzak ulaz koji je dijelom zatrpan komunalnim otpadom. Nakon ... I

Runjevača

Jama se nalazi u blizini Dubrovnika u okolici sela Ćilipi. Do jame se dolazi od zaseoka Skurići makadamskim putem prema kupalištu Puvalice. Dno je u potpunosti zatrpano otpadom – ima tu svega: od kućanskog otpada, mašina i plastike do ... I

Jama tri gume

Objekt se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Kelja. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala, a na dnu se nalaze tri automobilske gume. I

Špilja u Matkovićima

Špilja se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Matkovići. Ulaz u špilju je vidljiv s ceste, a u njoj su se ljudi sklanjali za vrijeme ratova. Špilja je jednostavne morfologije jednog kanala u kojem je primijećeno oko dva kubika ... I

Gospa od Zdravlja

Jama se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Biloši. Ulaz u jamu je velikih dimenzija, a nalazi se na dnu doca i ograđen je suhozidom. Ulaznom vertikalom spušta se u koso položeni špiljski kanal koji se strmo spušta na dno jame. ... I

Ivanića bezdanica

Jama se nalazi u okolici Zagvozda uz makadam na području Cerovci. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala ukupne dubine 58m. Po vertikali ima manje, ali zato je dno u potpunosti zatrpano komunalnim otpadom. Dno je dimenzija 9,5 ... I

Ponor Prhutova draga

Ponor se nalazi uz granicu sa Slovenijom kod Čabra nedaleko od asfaltirane ceste za Prhutovu dragu. U ponor ulazi svo smeće koje se u blizini baca pa je ulaz gotovo zakrčen i zatrpava se nakon velikih poplava. Objekt nije istražen. I

Nova umjetna iznad Postrane

Objekt se nalazi na Korčuli kod Postrane. Špilja je jednostavne morfologije duljine oko 8m i sastoji se od jedne ulazne dvorane. Otpad se nalazi na ulaznom dijelu i u špilji zaglavljen između urušnih blokova. Procjena je da ima između 5-10m3 ... I

Gumena jama

Jama se nalazi u NP Plitvička jezera, blizu ceste D1 između parkinga 1 i 2. Nakon ulazne vertikale od cca 10 m dolazi se u dvoranu 10×11 m, s ulaznom kosinom po kojoj je razasut komunalni otpad, procjena oko 2 m3. Nakon ulazne dvorane dalje ... I