Onečišćeni speleološki objekti


Velika jama

Jama se nalazi u istarskoj općini Bale, uz cestu Bale – Barbariga. Na ulazu je vidljiv stariji otpad kojeg je već prekrila vegetacija – frižideri, akumulatori, vreće sa sitnim otpadom. U jami i oko nje ima oko deset kubika bačenog ... I

Jama na Mratinu

Jama na Mratinu je jednostavan speleološki objekt koji se nalazi na otoku Korčuli. Nakon ulazne vertikale dubine 5 m slijedi kosi kanal širine 2 m duljine 7 m. Moguće je da se radi i o većem speleološkom objektu ali kako je u potpunosti zatrpan ... I

Jama kod pećine Laz

Jama se nalazi u zaleđu Kastva na području Breze. Ulaz je pokraj makadama i šumskog putića koji se spušta prema vrtači. Već s ulaza je vidljiva veća količina krupnog otpada koje je prekriveno biljnim materijalom i s nekoliko trupaca. Nastavak ... I

Kujina jama

Jama se nalazi kod Generalskog stola, neposredno uz rijeku Mrežnicu. Kujina jama je jednostavni speleološki objekt jednog horizontalnog kanala duljine 18 m dubine 9 m. Da bi se spustilo u špiljski kanal potrebno se spustiti 4 m uz pomoć ... I

Medvidovića golubinka

Jama se nalazi sjeverno od Imotskog u blizini sela Medvidovići i ucrtana je na topografske karte. Duboka je oko 40 metara, a na dnu je 10 kubika raznoga otpada (dijelovi karoserija tri automobila, plastična ambalaža, strvine…). I

Golubinčina

Jama se nalazi južno od Zagvozda. Procijenjena dubina je oko 25 metara no u jamu se još nitko nije spustio da ju istraži jer se u nju ubacuje klaonički otpad. Oko ulaza širi se smrad trulog mesa pa su ga ljudi prekrili komadom lima… pametno. I

Popova jama (selo: Komaji)

Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena ... I

Jamica sa smećem kod Knezgrada

Jama se nalazi sjeverno od naselja Lovranska draga (u blizini Lovrana), unutar Parka prirode Učka na lokalitetu Knezgrad. Na dnu je otpad u vrećama – lako moguće organsko, tj. strvine. I

Jama pokraj sjevernog portala tunela Čepić polje – Plominski zaljev

Jama se nalazi uz samu makadamsku cestu koja vodi od sela Kožljak prema sjevernom portalu tunela Čepić polje – Plominski zaljev. Ulaz je velikih dimenzija 10 x 5 m, a s ruba je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se ... I

Jama kod sela Bani

Jama se nalazi u okolici Kastva kod sela Bani. Ulaz je pod drvetom i vrlo malih je dimenzija, no očito je poznat lokalnim ljudima jer se u jami nalazi nabacani otpad, na sreću nema ga više od jednog kubika. Uglavnom su tu ambalaže raznih ... I

Šmirakovica mala

Jamica se nalazi sjeverno od Ogulina kod zaseoka Šmirakovica. Manjih je dimenzija (dubine 3,8 m i duljine 7 m), ali se ipak vidi da na dnu ima sloj od barem dva metra otpada. I

Jama poljička kosa

Jama se nalazi u blizini kuća u selu Stari laz kod Ravne Gore. Koristila se kao deponij do prije 10-ak godina kada je vlasnik zemljišta oko jame uz nekoliko starijih drva bukve zasadio i poneko drvo jele da ograniči pristup. Danas se jama ... I

Kanta ispod ceste

Jama se nalazi u okolici Saborskog (u blizini Plitvičkih jezera) u naselju Donja Biljevina. Ulaz je uz put iza kuća pa ne čudi da je u nju bačeno barem 10 kubika građevinskog i kućanskog otpada. I

Špilja kod Nerezinog dola

Nalazi se unutar Nacionalnog parka Mljet na području Briježina kod Nerezinog dola, oko 100 metara od asfaltirane ceste od Polača za Blato, a do nje vodi markirana staza. Prije desetak godina, ali i 2019. godine su paleontolozi provodili ... I

Špilja iznad Klanca

Špilja se nalazi neposredno uz izvor Gacke kod mjesta Klanac. Na sreću nije jako onečišćena, a većina otpada je iz vremena Domovinskog rata kad je korištena kao sklonište. Cesta je blizu ulaza pa je špilju lako očistiti. I