Onečišćeni speleološki objekti


Zametska pećina

Špilja se nalazi u Gradu Rijeci u području Zameta. Ulaz je na sjevernoj strani zatvoren metalnom rešetkom a na jugu željeznim vratima koje su zaključane lokotom. Od ulaznog vertikalnog dijela vode metalne stepenice u horizontalni dio i veliku ... I

Jovanova jama

Jama se nalazi u općini Bosiljevo kod sela Dragovići, na jugoistočnim obroncima brda Grič. Ulaz zbog pristojnih dimenzija nije teško pronaći, a jama je jednostavnog oblika i dubine od 21 metar. Na dnu jame vidi se komunalni otpad pomiješan sa ... I

Jama kod stanice

Jama se nalazi U Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Lećevice u blizini zaseoka Mandarići. Ulaz je 10-ak metara od ceste pa su u nju ubačene velike količine otpada. Zatrpana je na dubini od osam metara, no njena stvarna dubina je nepoznata. * I

Jama kod Kresa

Jama se nalazi u zaleđu Rijeke u općini Matulji kod sela Veli Brgud. Ulaz je dosta udaljen od bilo kakvog makadama obzirom na to kolike su količine i koji je sastav otpada pronađenog na dnu objekta. Bilo je potrebno dosta upornosti za ... I

Jama u Puharima

Još jedan onečišćeni objekt koji se nalazi u zaleđu Opatije kod zaseoka Puhari. Ulaz je široki kružni otvor koji se s istočne strane otvara u veliku dvoranu elipsastog oblika izduženog u smjeru sjever-jug. Ispod ulaza stvoren je visoki stožac od ... I

Jama na moste

Jama se nalazi u zaleđu Opatije kod zaseoka Puhari i to neposredno uz cestu. Dno joj je gotovo u potpunosti prekriveno starim komunalnim otpadom. Tu su životinjske kosti, plastične vreće s nepoznatim sadržajem, krupni metalni predmeti, platnene ... I

Jama na Srnečaku

Jama se nalazi uz šumski put na području Kapele (Srnečak) daleko od prvih naselja. U jamu su bačene velike količine nabacanog otpada, a u gornjim dijelovima vidi se i drugi ulaz kroz koji je otpad ranije ubačen, no danas je on u potpunosti ... I

Bezdanka u Svibu

Jama se nalazi u općini Cista Provo (šira okolica Splita) kod sela Svib. U njoj je pronađena cijela lepeza otpada – od životinjskih kostiju do pokrivača i kravata. * I

Svečićeva jama (sinonim: Jama kod Kolavići 1)

Jama se nalazi u šumi na obroncima Učke u Zaleđu Opatije kod zaseoka Kolavići. Na njenom dnu je otpad starijeg datuma i ne čini se da je jama ugrožena novim onečišćenjem. Pronađene su plastične vreće sa životinjskim kostima, plastična kanta, ... I

Pužićina jamica (sinonim: Vinkova pepelnica)

Jama se nalazi u zaleđu Rijeke u naselju Matulji. Dno ulazne vertikale joj je posuto većom količinom komunalnog otpada (plastika, staklo, papir, strvine) koji se rasipa u slijedeću usku vertikalu koja je zatvorena otpadom. I

Jamica Brgudčići

Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. U neposrednoj je blizini nešto većeg objekta koji je također zatrpan otpadom (I ova je jama gotovo zatrpana vrećicama otpada). I

Jama Razdoljska

Jama se nalazi uz cestu od Mrkoplja do Begovog Razdolja. Ulaz je prostran, a u ulaznom dijelu su nabacane peći, namještaj i sitni otpad, a ima i kostura životinja (vjerojatno krave). Zbog ogromne količine otpada nije speleološki istražena. I

Špilja konjskih glava

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini Jame na Škrilama. Otvor je manjih dimenzija pa u nju nisu stali cijeli konji – ubačene su samo konjske glave u crnim vrećama za otpad. I

Grgina jama

Grgina jama se nalazi u blizini Slunja na području Lađevačkog Selišta, zaseok Selišće. Ulaz u objekt je u vrtači uz samu cestu što je i pogodovalo lakom ubacivanju otpada koji se nalazi na prvoj polici, nakon ulazne ulazne kosine i vertikale od ... I

Pećina jazbina

Špilja se nalazi na području Klane kod naselja Breza u podnožju Pešćinskog vrha. Nakon suženja na ulazu otvaraju se veći i manji zasigani prostori koji se spuštaju u dubinu. U ulaznoj dvorani nalazi se velika količina otpada – najvećim ... I