Onečišćeni speleološki objekti


Jama tri gume

Objekt se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Kelja. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala, a na dnu se nalaze tri automobilske gume. I

Špilja u Matkovićima

Špilja se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Matkovići. Ulaz u špilju je vidljiv s ceste, a u njoj su se ljudi sklanjali za vrijeme ratova. Špilja je jednostavne morfologije jednog kanala u kojem je primijećeno oko dva kubika ... I

Gospa od Zdravlja

Jama se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Biloši. Ulaz u jamu je velikih dimenzija, a nalazi se na dnu doca i ograđen je suhozidom. Ulaznom vertikalom spušta se u koso položeni špiljski kanal koji se strmo spušta na dno jame. ... I

Ivanića bezdanica

Jama se nalazi u okolici Zagvozda uz makadam na području Cerovci. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala ukupne dubine 58m. Po vertikali ima manje, ali zato je dno u potpunosti zatrpano komunalnim otpadom. Dno je dimenzija 9,5 ... I

Ponor Prhutova draga

Ponor se nalazi uz granicu sa Slovenijom kod Čabra nedaleko od asfaltirane ceste za Prhutovu dragu. U ponor ulazi svo smeće koje se u blizini baca pa je ulaz gotovo zakrčen i zatrpava se nakon velikih poplava. Objekt nije istražen. I

Nova umjetna iznad Postrane

Objekt se nalazi na Korčuli kod Postrane. Špilja je jednostavne morfologije duljine oko 8m i sastoji se od jedne ulazne dvorane. Otpad se nalazi na ulaznom dijelu i u špilji zaglavljen između urušnih blokova. Procjena je da ima između 5-10m3 ... I

Gumena jama

Jama se nalazi u NP Plitvička jezera, blizu ceste D1 između parkinga 1 i 2. Nakon ulazne vertikale od cca 10 m dolazi se u dvoranu 10×11 m, s ulaznom kosinom po kojoj je razasut komunalni otpad, procjena oko 2 m3. Nakon ulazne dvorane dalje ... I

Ponor Sutinščica

Ponor se nalazi u Općini Mače u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Udaljen je oko 230 m zračne linije od ulaza špilje Sutinščice i nalazi se na 50 metara višoj nadmorskoj visini. Kroz pukotine u tlu ponire voda u podzemlje, a pretpostavka speleologa ... I

Bezdan (selo Brlog)

Jama se nalazi u okolici Otočca, uz cestu kod naselja Brlog. Iz slika je potpuno jasno da se radi o velikom, aktivnom deponiju u kojem se nalazi mnogo kubika bačenog otpada – od auto karoserija do raznog sitnog i krupnog otpada i bijele ... I

Dvogrla nad Rastovcem

Jama se nalazi u okolici Rogoznice u općini Marina. Na njenom dnu je velika dvorana koja je krcata raznim sitnim i krupnim komunalnim otpadom. I

Jama uz cestu za Vinovo

Jama se nalazi u šibenskom zaleđu u okolici Unešića. Kao što joj ime govori, nalazi se u blizini vlake, puta koji joj je presudio. Radi se o prekrasno zasiganoj jami od 30ak metara dubine, a uz lijepe sige, jamu krasi i par kubika šarenog ... I

Jama Spas kraljica

Jama se nalazi oko 1km JI od zaseoka Verovići na samom rubu kanjona rijeke Krke. Jama je jednostavnog pukotinskog tipa smjera Z-I. Iz nacrta je vidljivo da je ulazna vertikala dubine 14m dok se dno blago spušta od istočnog prema zapadnom dijelu ... I

Pavušina jama

Jama se nalazi kod zaseoka Milići u okolici Zagvozda. Ovaj jednostavni “bunar” na dnu krije oko 3 kubika raznovrsnog komunalnog otpada. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. I

Jama više Lazarove glave

Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. U objektu je većinom krupni komunalni otpad, tj. tri velike kamionske/traktorske gume. Uz to u jami je i nešto plastičnog otpada (kante, vrećice) i ostatci ... I

Marino duboko

Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. Radi se o sitnom komunalnom otpadu, kantama, kanisterima i vrećicama otpada. Najveći vidljivi komad je žuto-narančasti tepih u fazi raspadanja. Sloj otpada ... I