Onečišćeni speleološki objekti


Vinela XY

Ova jama nalazi se uz cestu kod zaseoka Gamboci u okolici Buja (Istarska županija). Ulaz u objekt je velik pa ne začuđuje da se u jamu baca komunalni otpad. Uz to, u objektu je zamijećen nedostatak kisika, što nije neuobičajeno za istarske jame. ... I

Špilja iza lokve

Špilja se nalazi u okolici Vodnjana istočno od Stancije Negrin. Na samom ulazu špilje u vrtači je nabacan krupni i komunalni otpad. Otpad se većinom sastoji od traktorskih guma, raznih peći na drva, karoserija motocikla te ostalog manjeg otpada ... I

Jama u šterni

Jama se nalazi uz cestu kod zaseoka Šterna u sjevernom dijelu općine Grožnjan. Ispod ulazne vertikale se nalazi veća količina klaoničkog otpada (od kućnog klanja goveda i ovca) u plastičnim vrećama. Količina otpada iznosi čak oko 10 m3. Sav ... I

Jama na ledini

Jama se nalazi na privatnom zemljištu uz istarski Y u blizini Svetog Lovreča. Zemljoposjednik obližnje poljoprivredne parcele u jamu je ubacio, prema procjeni inspektora cca. 100 m3 otpada. Otpad se uglavnom sačinjavao od materijala nastalog ... I

Kuja mala

Još jedna onečišćena jama koja se nalazi u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u neposrednoj blizini kuća kod mjesta Jezerce. Na dnu jame nalaze se plastične vreće pune otpada koje su pomiješane s lišćem pa je teško procijeniti količinu bačenog ... I

Jama kod Sekićeve krčevine (sinonim: Jama pod Vrškom)

Nova onečišćena jama unutar Parka prirode Velebit nalazi se u blizini Devčića (kod Krasnog). U jamu je bačen sitni i krupni komunalni otpad. Objekt je stanište zaštićenog podzemnog kornjaša Leptodirusa hochenwartii. I

Jama Krst

Jama se nalazi u vrletima srednjeg Velebita u području Bužima. Presudila joj je blizina makadamske ceste – dno je zakrčeno raznim sitnim otpadom koji je spriječio prolazak speleologa pa jama nije do kraja istražena! I

Mijatova jama

Jama se nalazi u blizini Generalskog stola, kod Mateškog sela u području Dubrave. U podnožju platoa na kojem se nalazi ulaz teče rijeka Mrežnica. Na sreću u objektu nema mnogo bačenog otpada. I

Tadića bunar-jama

Jama se nalazi u okolici Donjeg Prološca (Splitsko-dalmatinska županija), neposredno uz naselje. Na dnu ove jednostavne jame nalazi se bačeni otpad. I

Jama na mornarevom kosovcu

Jedna od nekoliko onečišćenih jama na ovom području – nalazi se zapadno od Splita u okolici sela Vrsine. U jamu se ubacuje komunalni otpad, najvećim dijelom plastika. I

Jovanova jama

Jama se nalazi u općini Bosiljevo kod sela Dragovići, na jugoistočnim obroncima brda Grič. Ulaz zbog pristojnih dimenzija nije teško pronaći, a jama je jednostavnog oblika i dubine od 21 metar. Na dnu jame vidi se komunalni otpad pomiješan sa ... I

Jama kod stanice

Jama se nalazi U Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Lećevice u blizini zaseoka Mandarići. Ulaz je 10-ak metara od ceste pa su u nju ubačene velike količine otpada. Zatrpana je na dubini od osam metara, no njena stvarna dubina je nepoznata. * I

Jama kod Kresa

Jama se nalazi u zaleđu Rijeke u općini Matulji kod sela Veli Brgud. Ulaz je dosta udaljen od bilo kakvog makadama obzirom na to kolike su količine i koji je sastav otpada pronađenog na dnu objekta. Bilo je potrebno dosta upornosti za ... I

Jama u Puharima

Još jedan onečišćeni objekt koji se nalazi u zaleđu Opatije kod zaseoka Puhari. Ulaz je široki kružni otvor koji se s istočne strane otvara u veliku dvoranu elipsastog oblika izduženog u smjeru sjever-jug. Ispod ulaza stvoren je visoki stožac od ... I

Jama na moste

Jama se nalazi u zaleđu Opatije kod zaseoka Puhari i to neposredno uz cestu. Dno joj je gotovo u potpunosti prekriveno starim komunalnim otpadom. Tu su životinjske kosti, plastične vreće s nepoznatim sadržajem, krupni metalni predmeti, platnene ... I