Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Donjeg Prološca (Splitsko-dalmatinska županija), neposredno uz naselje. Na dnu ove jednostavne jame nalazi se bačeni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Proložac
Naselje: Postranje
Dubina: 15 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Špiljar