Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Potomja. Radi se o vrlo aktivnom deponiju u koji je dosad bačeno na desetine kubika komunalnog otpada - cijela dvorana ispunjena je kućanskim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Orebić
Naselje: Potomje
Dimenzije ulaza: 3*2.7 m
Duljina: 26.9 m
Dubina: 8 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: BreganjaHrvatsko biospeleološko društvo