Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini Jame na Škrilama. Otvor je manjih dimenzija pa u nju nisu stali cijeli konji - ubačene su samo konjske glave u crnim vrećama za otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Bakar
Naselje: Škrljevo
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 10 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela