Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u gustim šumama istočno od Klane (Rijeka) uz makadamski put. Na dnu ulazne vertikale se nalazi komunalni otpad (plastične vreće, predmeti i sl.) te životinjske kosti većih životinja. Količina nije velika i čišćenje bi bilo lako izvedivo.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Jelenje
Naselje: Jelenje
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 69 m
Dubina: 47 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela