Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jamica se nalazi sjeverno od Ogulina kod zaseoka Šmirakovica. Manjih je dimenzija (dubine 3,8 m i duljine 7 m), ali se ipak vidi da na dnu ima sloj od barem dva metra otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Ponikve
Dimenzije ulaza: 0.6*1.1 m
Duljina: 7 m
Dubina: 4 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus