Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na dubrovačkom području u blizini naseljenog dijela sela Stravča. Do nje se dolazi poljskim, makadamskim putem, a zaklonjena je visokim stablima graba. Jama ima izrazito uzak ulaz koji je dijelom zatrpan komunalnim otpadom. Nakon dva metra uskog prolaza prostor se širi u manju dvoranu zatrpanu smećem.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Stravča
Dimenzije ulaza: 0.5*0.5 m
Duljina: 8 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2024
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica