Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi sjeveroistočno od grada Senja, a u njoj ima manjih količina bačenog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Senj
Naselje: Senj
Dimenzije ulaza: 9*2, 1.1*1, 0.5*0.7 m
Duljina: 20 m
Dubina: 1 m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar