Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumi par kilometara sjeverozapadno od Kastva, u blizini zaseoka Brajani. Ulaz je uz šumski put, relativno malenih dimenzija koji se odmah širi u vertikalu od 21 m, a vjerojatno je nastao urušavanjem stropa što je vidljivo po sigovini u ulaznim dijelovima. Dno vertikale je dimenzija oko 4 x 5 m te je većim dijelom prekriveno raznovrsnim otpadom. Najviše smeća je direktno ispod ulaza, a krupno smeće je popadalo i u južni dio dvorane. Radi se o aktivnom odlagalištu komunalnog otpada, strvina u plastičnim vrećicama, kostiju, krupnog otpada (gume, bačve, metalni predmeti, kante), drvene građa i građevinskog otpada. Procijenjena količina: 5 do 7 kubika, međutim nemoguće je dati točnu procjenu jer je smeće pomiješano s lišćem i ne vidi se dno. Jama je navodno istražena za vrijeme 90-ih kada je također zabilježeno smeće. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Klana
Naselje: Breza
Dimenzije ulaza: 1.5*1 m
Duljina: 39 m
Dubina: 28 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela