Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova je jama u Konavlima, 50-ak metara od kuća zaseoka Grušići, a ulaz je doslovno ostao između makadamskih puteva, kao kružni tok! Zatrpana je pri ulazu i vidi se da na ulazu lokalni ljudi spaljuju otpad pa su čak i stijene okolo popucale. Količinu i sastav otpada je teško procijeniti no vjerojatno se radi o više slojeva materijala. Ulaz je danas dijelom otpadom pa je dimenzija oko 1,5 x 1,5 m, no nekad je zasiguro bio veći. Dubina jame je nepoznata.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Komaji
Dimenzije ulaza: 1.5*1.5 m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2022