Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena duljina koju je moguće vidjeti s ulaznog dijela je 8 metara. U jami se nalazi veća količina smeća, te je i po kazivanju lokalnog stanovništva dugi niz godina služila za bacanje smeća i uginulih životinja što se može vidjeti i iz priloženih fotografija. Smeće zatrpava cijelu tu ulaznu površinu dugu 8 metara, široku 2-3 metra i sigurno ide u dubinu 3-4 metra. Na površini se vide životinjske kosti, plastične vreće pune sitnijeg otpada, a iz dubine vire zahrđali metalni dijelovi kućanskih aparata.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Komaji
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica