Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ponor se nalazi uz granicu sa Slovenijom kod Čabra nedaleko od asfaltirane ceste za Prhutovu dragu. U ponor ulazi svo smeće koje se u blizini baca pa je ulaz gotovo zakrčen i zatrpava se nakon velikih poplava. Objekt nije istražen.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Čabar
Naselje: Čabar
Onečišćenje evidentirano: 2023
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela