Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ponor je na kartama označen i kao Mihićev ponor, a nalazi se u podnožju Kosice kod Ravne Gore. Vodene bujice su nanijele nešto otpada u objekt (automobilska guma i nešto sitnijeg otpada).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Ravna Gora
Naselje: Ravna Gora
Dimenzije ulaza: 30*30 m
Duljina: 737 m
Dubina: 207 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar