Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi na području Klane kod naselja Breza u podnožju Pešćinskog vrha. Nakon suženja na ulazu otvaraju se veći i manji zasigani prostori koji se spuštaju u dubinu. U ulaznoj dvorani nalazi se velika količina otpada - najvećim dijelom vreće pune životinjskih ostataka. U vrijeme istraživanja u objektu je bio i nedavno ubačen pas koji je bio napuhan i jako zaudarao. Speleolozima nije bilo jasno odakle toliko otpada jer objekt nije u neposrednoj blizini puta, ali su nakon kratke šetnje naišli na Lovačku kuću (lijepo uređena) za koju se vidi da je aktivna.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Klana
Naselje: Breza
Dimenzije ulaza: 0,5*1 m
Duljina: 41 m
Dubina: 36 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Spelunka