Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u okolici grada Rijeke, odmah uz rub "petrolejske" ceste na putu od naselja Lokvi prema Grohovu ispod Velog vrha. U objektu se nalazi manja količina otpada (oko 1 kubik), uglavnom je kućanski otpad: limenke, plastične vrećice, konzerve i 5-6 zatvorenih vrećica za smeće, te nekoliko komada odjeće. Zatvorene plastične vrećice se čine kao da su nedavno bačene, a ostali otpad je starijeg datuma.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Rijeka
Naselje: Rijeka
Dimenzije ulaza: 2*1 m
Duljina: 14 m
Dubina: 3 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela