Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi na Korčuli kod Postrane. Špilja je jednostavne morfologije duljine oko 8m i sastoji se od jedne ulazne dvorane. Otpad se nalazi na ulaznom dijelu i u špilji zaglavljen između urušnih blokova. Procjena je da ima između 5-10m3 krupnog i sitnog komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Korčula
Naselje: Žrnovo
Duljina: 8 m
Dubina: 0 m
Onečišćenje evidentirano: 2023