Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini Generalskog stola, kod Mateškog sela u području Dubrave. U podnožju platoa na kojem se nalazi ulaz teče rijeka Mrežnica. Na sreću u objektu nema mnogo bačenog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Generalski Stol
Naselje: Mateško selo
Dimenzije ulaza: 25*25 m
Duljina: 1115 m
Dubina: 54 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus