Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

[:hr]Jama se nalazi sjeverno od Imotskog u blizini sela Medvidovići i ucrtana je na topografske karte. Duboka je oko 40 metara, a na dnu je 10 kubika raznoga otpada (dijelovi karoserija tri automobila, plastična ambalaža, strvine...).[:]

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Imotski
Naselje: Glavina Gornja
Dubina: ~40 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Špiljar