Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumama Velike Kapele, u okolici Ogulina, jugozapadno od sela Desmerice. Radi se o sitnom komunalnom otpadu, kantama, kanisterima i vrećicama otpada. Najveći vidljivi komad je žuto-narančasti tepih u fazi raspadanja. Sloj otpada prekriven je svježim lišćem, a prilikom hodanja se pod lišćem čuje plastika, tako da je nemoguće utvrditi ukupnu količinu, ovisi o debljini sloja otpada. Procjena je da ima cca 1 kubik materijala.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Potok Musulinski
Dimenzije ulaza: 2.5*2.5 m
Duljina: 28.4 m
Dubina: 23.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar