Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi istočno od Umaga u šumarku gdje je nekada bilo ilegalno odlagalište građevinskog otpada. Mještani, kako bi izbjegli mogućnost upada kroz teško uočljiv otvor, postavili su na isti veliki kameni blok te nekoliko raznovrsnih kamionskih guma. Lovočuvar koji je pokazao jamu, potvrdio je da preko 50 godina - od kada on pamti, ljudi tamo bacaju smeće. Samim pogledom u jamu se uočava otpad. Ulaskom kroz uski otvor vidi se da vertikala ima pukotinski oblik na čijem se dnu nalazi jezero puno raznovrsnog komunalnog otpada. Prilikom istraživanja u jami je zabilježena opasno niska količina kisika ispod 16%.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Umag
Naselje: Kmeti
Dubina: 38 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground

Vezane Objave

Čak 20 novih onečišćenih jama u Istri