Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u općini Bosiljevo kod sela Dragovići, na jugoistočnim obroncima brda Grič. Ulaz zbog pristojnih dimenzija nije teško pronaći, a jama je jednostavnog oblika i dubine od 21 metar. Na dnu jame vidi se komunalni otpad pomiješan sa zemljom i lišćem. Uz komunalni, u jamu je bačen i glomazni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Vrbovsko
Naselje: Dragovići
Dimenzije ulaza: 3*5 m
Duljina: 28 m
Dubina: 21 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić