Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Braču, u blizini Selca. Sredinom prošlog stoljeća ljudi su u nju bacali otpad i strvine životinja, 2009. godine je otpad još uvijek u jami! Jama je izrazito bitno biospeleološko nalazište - u njoj su otkrivene čak četiri nove vrste podzemnih životinja!!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Selca
Naselje: Novo Selo
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 21 m
Dubina: 29 m
Onečišćenje evidentirano: 2009
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo