Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na jugu Istre u okolici Ližnjana. Lokalni stočar već desetljećima koristi jamu kao odlagalište uginulih ovaca. U jami se nalazi i veća količina komunalnog i građevinskog otpada (pločice i sl.). Pošto se jama nalazi u blizini aerodroma koji je bio napadnut za vrijeme domovinskog rata, postoji mogućnost da u jami ima odbačenih minsko eksplozivnih naprava.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Ližnjan
Naselje: Valtura
Dubina: ~15 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground