Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Kelja. Jama je jednostavne morfologije jednog vertikalnog kanala, a na dnu se nalaze tri automobilske gume.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Podbablje
Naselje: Poljice
Dimenzije ulaza: 3.7*2.5 m
Duljina: 16 m
Dubina: 16 m
Onečišćenje evidentirano: 2023