Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Nalazi se na Braču, iznad uvale Velo Zvirje. Jedna je od manje onečišćenih jama na otoku - zabilježena je tek jedna automobilska guma na dnu.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Selca
Naselje: Selca
Dimenzije ulaza: 2*3 m
Duljina: 20 m
Dubina: 34 m
Onečišćenje evidentirano: 2001
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar