Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na brdu Kuća - gora oko kilometar istočno od sela Prečni Breg u općini Klenovnik. Nije jako blizu naselja, no u nju je svejedno bačeno oko 10 vreća komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Klenovnik
Naselje: Goranec
Dimenzije ulaza: 0.75*0.75 m
Duljina: 9.9 m
Dubina: 6.4 m
Onečišćenje evidentirano: 2021