Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini kuća u selu Stari laz kod Ravne Gore. Koristila se kao deponij do prije 10-ak godina kada je vlasnik zemljišta oko jame uz nekoliko starijih drva bukve zasadio i poneko drvo jele da ograniči pristup. Danas se jama rijetko koristi kao deponij, no njen ulaz morao je biti otkopan od otpada da bi se uopće vidjela ulazna vertikala. Na dubini od oko 15 metara prostor se širi u podzemnu dvoranu punu otpada, a vidljivi su i dodatni kanali u nastavku. Jama nije istražena zbog opasnosti od urušavanja materijala s ulaza.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Ravna Gora
Naselje: Stari Laz
Dubina: ~15 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela