Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz samu makadamsku cestu koja vodi od sela Kožljak prema sjevernom portalu tunela Čepić polje - Plominski zaljev. Ulaz je velikih dimenzija 10 x 5 m, a s ruba je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se iz smjera ceste spušta u dubinu jame (>15 m) u obliku strme kosine. Otpad po izvoru izgleda recentan a ima ga više od 10 kubika.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Kršan
Naselje: Kožljak
Dubina: ~15 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela