Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Unešić
Naselje: Čvrljevo
Dimenzije ulaza: 4.5*3.5 m
Duljina: 19 m
Dubina: 17 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil