Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumama na području Jelovog Klanca kod Rakovice. Ulaz je u blizini makadamskog puta pa u njoj ima komunalnog otpada i životinjskih ostataka.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Jelov Klanac
Dimenzije ulaza: 7*8 m
Duljina: 73 m
Dubina: 37.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Karlovac