Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz šumski put na području Kapele (Srnečak) daleko od prvih naselja. U jamu su bačene velike količine nabacanog otpada, a u gornjim dijelovima vidi se i drugi ulaz kroz koji je otpad ranije ubačen, no danas je on u potpunosti zatrpan i neprolazan.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Otočac
Naselje: Dabar
Dimenzije ulaza: 4*1,5 m
Duljina: 22 m
Dubina: 12 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela