Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod sela Soline (u Solinskom vrhu) oko šest kilometara južnije od Bosiljeva. U jami ima malo komunalnog otpada i više svježe ispiljenih trupaca koje su šumari u nju ubacili. Također je zamjetno dizanje vode u jami, vjerojatno radi izgradnje akumulacije HE Lešće. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Dani
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić