Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz državnu cestu D8 od Rijeke prema graničnom prijelazu za Sloveniju. Komunalni otpad i životinjske strvine su ubačeni na ulaznom dijelu jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Mučići
Dimenzije ulaza: 2.5*2 m
Duljina: 364 m
Dubina: 95 m
Onečišćenje evidentirano: 2017
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar