Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini planinarskog doma na Poklonu (Učka) koji je danas pristupačan asfaltiranom cestom. U prošlosti je služila kao divlje odlagalište otpada za sami planinarski dom, vjerojatno zbog toga što nije bio organiziran odvoz komunalnog otpada. Godine 2007. je u jami stanje mnogo bolje - glavnine smeća više nema, osim nešto malo plastičnih kanti i žica te komada betona. Jama se nalazi unutar Parka prirode Učka i očito joj je potrebna stvarna zaštita, a ne samo ona na papiru.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Opatija
Naselje: Vela Učka
Dimenzije ulaza: 8*2 m
Duljina: 18 m
Dubina: 36 m
Onečišćenje evidentirano: 2007
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo