Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Crikvenice, na području Krasa, nedaleko od makadama u gustoj šikari. Ulaz je uzak, dijelom zagrađen kamenjem. Prema procjeni, otpad se ne baca posljednjih nekoliko godina, a u jami ima miješanog otpada, kosti životinja, vrećica, plastike i stakla. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Crikvenica
Naselje: Jadranovo
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2024
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela