Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Nerežišća
Naselje: Dračevica
Dimenzije ulaza: 5*2 m
Duljina: 9 m
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar