Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Nalazi se uz rijeku Koranu, par kilometara sjeverozapadno od grada Slunja. U jami ima dosta komunalnog otpada, životinjskih kostiju i drugog otpada. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Slunj
Naselje: Slunjčica
Dimenzije ulaza: 4*4 m
Duljina: 17 m
Dubina: 42 m
Onečišćenje evidentirano: 2011
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić