Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ovaj (bivši) jamski objekt nalazi se blizu sela Lozovac nekoliko kilometara jugoistočno od Skradina. Nažalost, ovo je jedan od degutantnijih primjera uništavanja podzemlja i izravna je prijetnja od širenja zaraza. Naime, ulaz u jamu je uzak i obzidan betonom, a na ulazu je betonski šaht s poklopcem jer objekt služi kao deponij lokalnog mesara. Po procjeni, dubina jame je oko 30 metara, no ona iz straha od zaraze nije nikad u istražena. Sramota.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Šibenik
Naselje: Lozovac
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2012
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil