Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz Rječinu, na izlazu iz grada Rijeke. Nakon većeg ulaza slijedi strmi sipar koji je prekriven je bačenim otpadom pomiješanim s kamenjem i lišćem.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Rijeka
Naselje: Rijeka-dio
Dimenzije ulaza: 6*3 m
Duljina: 10 m
Dubina: 18 m
Onečišćenje evidentirano: 1998
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela